KBAT DAN ITHINK

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DESA MURNI, BUTTERWORTH, PULAU PINANG
SENARAI SEMAK PENGURUSAN FAIL PANITIA

Bil
Perkara
Ada / Tiada
Catatan
1
FAIL 1 (MESYUARAT PANITIA, DALAMAN)
1. Surat Panggilan Mesyuarat Panitia
2. Minit Mesyuarat Panitia


2
FAIL 2 (SURAT MENYURAT PANITIA, LUAR)

1. Surat-surat yang diterima daripada luar
2. Surat-surat yang dihantar ke luar
3. Minit mesyuarat panitia daerah


3
FAIL 3 (MAKLUMAT GURU PANITIA)

1. Butir peribadi
2. Jadual waktu peribadi dan kelas


4
FAIL 4 (DOKUMEN PANITIA)

1. Pekeliling Ikhtisas Bil. 4/86
2. Pekelilling panitia yang berkaitan
3. Carta Organisasi panitia / Jawatankuasa Panitia
4. Rancangan peningkatan prestasi pelajar / Pelan Taktikal, Pelan Operasi
5. Kumpulan Sasaran Pelajar
6. Program untuk Pelajar Cemerlang, Sederhana dan galus
7. Rancangan Pelajaran Tahunan
8. Anggaran Perbelanjaan Panitia
9. Buku Stok, (a) Semakan Stok, (b) Pelupusan
10. Cadangan Buku untuk PSS
11. Senarai ABM
12. Rekod Penggunaan ABM


Bil
Perkara
Ada / Tiada
Catatan
4
FAIL 4 (DOKUMEN PANITIA)…
13. Senarai Buku Rujukan Guru
14. Senarai Buku Teks / Buku Rujukan Pelajar
15. Jadual Kekerapan Latihan
16. Latihan Dalaman / Perkembangan Staf
17. Sukatan Pelajaran
18. Huraian Sukatan Pelajaran
19. Buku Panduan AM KBSM
20. Minit Curai
21. Dokumentasi AKtiviti Sokongan Panitia / Koakademik
22. Headcount


5
FAIL 5 ( KOLEKSI SOALAN / BANK SOALAN)

1. Kertas Soalan Peperiksaan Sekolah
2. Kertas Soalan Peperiksaan Awam
3. Jadual Spesifikasi Item (JSI)
4. Bank Soalan6
FAIL 6 (POST MORTEM PEPERIKSAAN)

1. Analisis Peperiksaan
2. Kekuatan dan Kelemahan Pelajar
3. Tindakan Susulan yang diambil
4. Senarai Kemajuan Prestasi Pelajar Setiap Kumpulan
5. Analisis Item


7
FAIL 7 (PENGURUSAN HEADCOUNT)8
FAIL 8 (PLBS, ULBS & PBS)

1. Fail Induk
2. Fail Profil Individu (Mengikut Kelas ) / Fail Perkembangan Murid
3. Fail Borang Markah Induk (Mengikut Angka Giliran ) / Fail ShowcaseALAMAT SURAT MENYURAT SEKOLAH

SMK DESA MURNI,

SUNGAI DUA,

13800 BUTTERWORTH,

PULAU PINANGNO. TEL : 04-3567569

NO. FAX : 04-3567581

E-MAIL 1: PEA2089@jpnpp.edu.my

Tentang SMKDM

BUTTERWORTH, Pulau Pinang, Malaysia
Blog ini dibangunkan untuk perkongsian maklumat khusus kepada kakitangan SMK Desa Murni dan kepada semua umumnya.